ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА 

БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ 

Запишете се за вашето обучение.

Ваучери за заети лица

БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ

 

 

 

Чуждоезиково обучение и компютърно обучение БЕЗПЛАТНО!!!

„Девал Технолоджи“ –център за обучение по ключови компетентности,  предоставя чуждоезикови и компютърни обучения 

 „Ваучери за заети лица“

по Оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси продължение на програма “Аз мога” и “Аз мога повече”

Всички работещи на трудов договор, извън държавни и общински структури или самоосигуряващи се, имат възможности за обучение напълно безплатно:

  • чуждоезиково обучение в 3 нива по 100 учебни часа  – език по избор
  • компютърно обучение в рамките на 45 учебни часа

Предимство имат хората със средно образование. Програмата е за хора, които не са се възползвали от този вид обучение по старата програма „Аз мога повече“. Отпуснатите средства, които предстоят да се усвояват  за цялата страна са 50 милиона лeвa.

Официално от 15 юни стартира програмата „Ваучери за заети лица“. Тя е насочена към работещи лица със средно или по-ниско образование. 

Не могат да участват лица с висше образование. Целта е да се предостави професионално обучение и да се развият компетенции у тези работещи.
 

(Издаването на ваучерите ще става по реда на подаване на заявленията до изчерпване на отпуснатите средства).

Всеки желаещ за издаване на ваучер за обучение кандидатства индивидуално в “Бюрата по труда” по местоживеене или месторабота.

Необходимите документи, които се очаква да бъдат представени от всеки за издаване на ваучер за обучение, са:

  1. Заявление по образец.
  2. Копие на диплома/и за завършено образование, вкл. Копие на изучаваните предмети –при издаване на ваучера.

Програмата финансира само 85%  от стойността на ваучерите, като  останалите 15% се финансират от курсистите (например стойността на ваучера за чуждоезиково обучение е 700 лв. за трите нива и по програмата ще бъдат поети 595 лв., като останалите 105 лв. трябва да се поемат от курсистите).

 

Обучението ще се провежда във време, удобно за нашите курсисти /вечерни, дневни или съботно – неделни курсове/. След провеждане на входящ тест, желаещите ще бъдат разделени на групи според предварителните им познания.

За допълнителни въпроси може да се обръщате и директно към екипа на “Девал Технолоджи”.

 

Адрес: гр. София, „Младост 1“, бл. 39.

е-mail: education_deval@abv.bg

тел. +359 897 728 146, + 359 888 871 017

Visit Us On FacebookVisit Us On Google Plus